Wij hechten veel waarde aan de bescherming en juist gebruik van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Beleid willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de nadere uitwerking van ons Privacy Beleid leest U hier verder.